Prin accesarea „ICN Tree” – www.4Tree.ro , site-ul, sunteţi de acord să respectaţi Condiţiile de utilizare prevăzute mai jos.

Acceptarea Condiţiilor de utilizare.

Site-ul este furnizat de ICN Tree, în conformitate cu aceste Condiții de utilizare. Deşi porţiuni ale site-ului pot fi vizualizate prin simpla vizitare a site-ului, cu scopul de a accesa forumuri şi / sau de a primi servicii suplimentare de la ICN Tree trebuie să vă înregistraţi ca membru al site-ului web. Prin vizitarea site-ului web şi / sau prin înregistrarea ca membru al site-ului web, se indică acordul dumneavoastră de a respecta aceste Condiţii de utilizare, care vor putea fi modificate la anumite intervale de timp. Aceste Condiţii de utilizare guvernează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului şi a tuturor serviciilor furnizate în legătură cu site-ul. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste Condiţii de utilizare, vă rugăm să nu va înregistraţi sau să intraţi pe site.

Modificări ale Condiţiilor de utilizare.

 ICN Tree poate modifica aceste Condiţii de utilizare la anumite intervale de timp la discreţia sa. De fiecare dată când vă conectaţi la acest site, se va considera că aţi acceptat astfel de modificări. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste modificări, vă rugăm să dispuneţi imediat încetarea înregistrării pe site prin notificarea ICN Tree asupra refuzului dumneavoastră de a accepta modificările şi prin întreruperea utilizării de către dumneavoastra a site-ului. Continuarea utilizării site-ului va însemna acceptarea de către dumneavoastra cu privire la orice schimbare.

Informaţii despre înregistrare / Acord de confidenţialitate.

 Când vă înregistraţi pe site, vi se va cere să furnizaţi anumite informaţii. Aceste informaţii vor fi păstrate în strictă confidenţialitate de către ICN Tree, în conformitate cu Acordul de confidenţialitate, accesibil la http://www.4Tree.ro/about/privacy.asp.

Rezilierea.

ICN Tree îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta imediat şi fără notificare înregistrarea dumneavoastră sau posibilitatea de a accesa site-ul sau orice alte servicii furnizate de ICN Tree la orice încălcare de către dumneavoastră a Condiţiilor de utilizare, inclusiv furnizarea de informaţii false sau înşelătoare. ICN Tree poate modifica sau întrerupe site-ul, cu sau fără notificarea dumneavoastră şi fără nici o responsabilitate faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte.

Conţinutul mesajelor.

ICN Tree nu verifică conţinutul mesajelor postate pe forumurile sale. Sunteţi singurul responsabil pentru conţinutul mesajelor dumneavoastră, precum şi pentru consecinţele cu privire la orice astfel de mesaje. ICN Tree îşi rezervă dreptul de a termina înregistrarea dumneavoastră în cazul în care constată şi stabileşte, la discreţia sa, că aţi încălcat oricare din următoarele reguli.

Sunteţi de acord să nu utilizaţi site-ul pentru a trimite sau posta în forumuri sau în orice alt loc pe site orice mesaj sau material (a) ilegal, hărţuitor, defăimător, abuziv, ameninţător, dăunător, vulgar, obscen, profanator, sexual, rasist, inexact, sau alte materiale de acest gen, sau (b) să încurajaţi un comportament care ar constitui un delict penal, ar da naştere la răspunderi civile sau ar viola legislaţia română sau internaţională, sau aceste Condiţii de utilizare. ICN Tree îşi rezervă dreptul de a şterge orice astfel de material de pe site.

Sunteţi de acord să nu postaţi sau să folositi site-ul pentru a distribui sau transmite orice materiale ilegale de orice fel, inclusiv, dar nu limitat la, materiale ilegale sub formă de text, grafică, video, programe sau audio. Postarea de materiale sau participarea la orice forum cu intenţia de a comite orice activitate ilegală este strict interzisă.

Recunoaşteţi că (a) ICN Tree permite accesul la materiale care sunt protejate de drepturi de autor, mărci şi alte drepturi de proprietate intelectuală („Drepturi”), (b) aceste Drepturi sunt valide şi protejate în toata mass-media şi tehnologia existentă, acum sau mai târziu dezvoltată, (c) cu excepţia cazului in care în mod explicit se prevede altfel, Condiţiile de utilizare şi drepturile de autor, mărcile şi alte legi guvernează utilizarea unor astfel de materiale. Nu puteţi posta pe site, copia, reproduce, retransmite, distribui, publica, exploata comercial sau transfera în alt mod nici un material supus Drepturilor. Sarcina de a stabili că orice informaţii, software, imagini sau orice alt material de pe site nu sunt protejate de Drepturi vă revine dumneavoastră. Sunteţi de acord că ICN Tree poate obţine Dreptul de a utiliza orice materiale postate, aşa cum este descris mai sus, şi că nu veţi dobândi nici unul dintre aceste drepturi prin descărcarea de astfel de materiale.

Prin transmiterea de informaţii care cuprind numele de membru, în orice zonă publică a site-ului, inclusiv message boards şi forumuri, îi acordaţi ICN Tree şi filialelor sale dreptul exclusiv şi licenţa perpetuă, irevocabilă de a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate, distribui, comunica public, interpreta şi afişa materialele (în tot sau în parte) în întreaga lume şi / sau de a incorpora în alte lucrări în orice formă, mass-media, sau de tehnologie acum cunoscută sau mai târziu dezvoltată, pentru întreaga durată de orice Drepturi care pot exista în astfel de materiale. Se garantează, de asemenea, că deţinătorul de orice Drepturi a renunţat în totalitate şi în mod eficient la acestea şi în mod valabil şi irevocabil vă acordă dreptul de a gartanta licenţa de mai sus. Puteţi, de asemenea, permite oricărui abonat să acceseze, afişeze, vizualizeze, stocheze şi reproduce pentru uz personal (dar nu să re-publice), un astfel de material. Sub rezerva celor de mai sus, proprietarul unor astfel de materiale introduse pe site îşi păstrează orice şi toate Drepturile care pot exista în astfel de materiale.

Restricţii de utilizare.

Site-ul este deţinut şi operat de ICN Tree împreună cu alte persoane, în conformitate cu anumite prevederi contractuale. Nu aveţi dreptul să copiaţi, reproduceţi, republicaţi, descărcaţi, publicaţi, transmiteţi sau distribuiţi materiale de pe site în orice mod, fără acordul nostru prealabil scris, cu excepţia descărcării unei copii a acestui material pe un singur calculator pentru uz personal, non-comercial, cu condiţia să păstraţi intacte, fără a schimba, toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate. Modificarea materialelor sau utilizarea acestora cu orice alt scop este o violare a drepturilor noastre de autor şi a altor drepturi de proprietate, şi este strict interzisă. Recunoaşteţi că nu veţi obţine nici un drept de proprietate prin utilizarea site-ului. Logo-urile „ICN Tree” sunt mărci inregistrate şi / sau mărcile de servicii ale ICN Tree. Toate celelalte mărci comerciale, mărci de serviciu şi logo-uri folosite pe site sunt mărci înregistrate, mărci de serviciu, sau logo-uri ale proprietarilor respectivi.

Servicii de la terţi.

Puteţi comanda servicii sau produse prin intermediul site-ului web de la alte persoane care nu sunt afiliate cu ICN Tree ( „Vânzător”). Toate problemele referitoare la produsele şi serviciile dorite de la Vânzător, inclusiv, dar nu limitat la, condiţiile de achiziţie, termene de plată, garanţii, întreţinere şi livrare, există doar între dumneavoastră şi Vânzător. ICN Tree nu oferă nici un fel de garanţii sau prezentări cu privire la orice bunuri sau servicii furnizate de către Vânzători. ICN Tree nu va lua în considerare şi nici nu va fi parte la astfel de tranzacţii, indiferent dacă ICN Tree se presupune a fi primit o formă de venituri sau alte remuneraţii în legătură cu tranzacţia sau nu va fi răspunzător pentru orice costuri sau daune care rezultă, direct sau indirect, din implicarea dumneavoastra sau a oricărei alte persoane în tranzacţia respectivă.

ICN Tree poate include icoane de direcţionare speciale care pot fi localizate în cadrul site-ului, a căror activare vă va permite să accesaţi şi să aflaţi mai multe despre ICN Tree şi alte servicii oferite de acesta sau de către afiliaţii săi. Când accesaţi oricare din serviciile menţionate drepturile dumneavoastră vor fi reglementate de acordurile şi politicile referitoare la utilizarea acestor servicii.

Înregistrarea şi parola.

Sunteţi direct responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor de utilizator şi a parolei. Sunteţi responsabil pentru toate înregistrările dumneavoastră, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de către dumneavoastră. Sunteţi de acord ca ICN Tree să fie imediat notificat cu privire la orice înregistrare neautorizată sau utilizare a parolei.

Exonerarea de răspundere.

Sunteţi îm mod expres de acord că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Site-ul este disponibil „aşa cum este” şi „aşa cum este disponibil” . ICN Tree denunţă orice garanţie de orice fel, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanţie de comercializare, prelucrare cu un anumit scop sau neîncălcare.

ICN Tree nu oferă nici o garanţie că site-ul va îndeplini cerinţele dumneavoastră sau că site-ul va fi neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori; ICN Tree nu oferă nici o garanţie referitoare la rezultatele care pot fi obţinute prin utilizarea site-ului. ICN Tree nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună directă, subsecventă sau accidentală ce poate rezulta din indisponibilitatea sau defectarea site-ului.

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că orice material şi / sau date descărcate sau altfel obţinute prin utilizarea site-ului sunt folosite pe propria răspundere şi risc şi sunteţi singurul responsabil de eventuale prejudicii cauzate computerului dumneavoastră sau de pierderea de materiale şi/sau informaţii.

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că ICN Tree nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al informaţiilor obţinute prin intermediul site-ului. ICN Tree nu este responsabil pentru nici o eroare sau omisiune sau pentru rezultatele obţinute din utilizarea acestor informaţii. Informaţia este furnizată cu mentiunea că nici ICN Tree, nici vreunul dintre membri săi, în timpul participării lor la website, nu oferă consultanţă legală sau alte servicii. ICN Tree vă încurajează să apelaţi la consultanţă de specialitate pentru orice situaţie sau problemă aţi avea.

ICN Tree nu va fi responsabil pentru nici o pierdere sau daună cauzate, sau presupuse a fi cauzate, direct sau indirect, de informaţiile sau ideile sugerate sau indicate pe acest site. Participarea dumneavoastră pe acest site este numai responsabilitatea dumneavoastră. Nici o informaţie sau sfat, fie verbale sau scrise, obţinute de dumneavoastră de la ICN Tree sau de pe site, nu creează nici o garanţie.

ICN Tree nu acordă nici o garanţie privind bunurile sau serviciile achiziţionate sau obţinute de pe site sau orice alte tranzacţii efectuate prin intermediul site-ului.

ICN Tree nu este responsabil pentru conţinutul paginilor de Internet sau paginilor altor site-uri din lume înafara acestui website. Ca o facilitate pentru membrii noştri, putem oferi link-uri la resurse care sunt dincolo de aria noastră de control. Nu facem declaraţii cu privire la calitatea, caracterul adecvat, funcţionalitatea sau legalitatea altor site-uri al caror link vi-l oferim, iar dumneavoastră renunţati la orice pretenţie referitoare la astfel de site-uri.

Despăgubire.

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să susţineţi ICN Tree, şi filialele sale, afiliaţii, ofiţerii, agenţii, co-branderii sau alţi parteneri, şi angajaţii săi, pentru orice pretenţie sau cerere, inclusiv onorarii pentru avocaţi, făcute de orice terţă parte din cauza materialelor sau care decurg din materialele postate de dumneavoastra pe site, utilizarea de către dumneavoastra a site-ului, încălcarea de către dumneavoastră a Condiţiilor de utilizare, sau de încălcarea de către dumneavoastra a oricror alte drepturi.

Limitarea răspunderii.

ICN Tree nu va fi responsabil pentru daunele indirecte, accidentale, speciale, cauzate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul sau pentru costul procurării de bunuri şi servicii sau pentru mesajele primite sau tranzacţiile iniţiate prin intermediul site-ului sau rezultând din accesul neautorizat la modificarea sau transmiterea datelor dumneavoastră, inclusiv, dar nu limitat la, daune pentru pierderi de profit, folosinţă, date sau alte intangibile, chiar dacă ICN Tree a fost avertizat asupra posibilităţii existenţei unor astfel de daune. Singura rezolvare pentru nemultţmirea în legătură cu acest site şi / sau conţinutul său este oprirea utilizării acestuia.

Excluderi şi limitări.

Unele jurisdicţii nu permit excluderea anumitor garanţii sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru daune accidentale sau tangenţiale. Ca urmare, unele din prevederile de mai sus din secţiunile 9 şi 11 pot să nu se applice în cazul dumneavoastră.

Informaţii generale.

Aceste Condiții de utilizare constituie acordul complet dintre dumneavoastră şi ICN Tree şi guvernează utilizarea de către dumneavoastra a site-ului, înlocuind orice acorduri anterioare între dumneavoastra şi ICN Tree. Condiţiile de utilizare şi relaţia dintre dumneavoastră şi ICN Tree vor fi guvernate de legile din România. Dumneavoastră şi ICN Tree sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei instanţelor de judecată localizate în Bucureşti, România. Imposibilitatea ICN Tree de a exercita sau de a pune în aplicare orice drept sau prevedere a Condiţiilor de utilizare nu va constitui o renunţare la acest drept sau prevedere. În cazul în care orice prevedere a Condiţiilor de utilizare este găsită de către un tribunal de jurisdicţie competentă invalidă, părţile sunt de acord ca instanţa să o ia în considerare, aşa cum se reflectă în prevedere, iar celelalte prevederi ale Condiţiilor de utilizare a serviciilor rămân în vigoare şi valabile. Orice clauze contrare dispoziţiilor legale vor fi considerate nule.

Politica de rambursare.

Pentru locurile de munca afişate: Puteţi anula postarea unui job în termen de trei zile lucrătoare după postare. Regretăm că nu putem rambursa costul postărilor după acest interval de timp.

Pentru conferinţe şi evenimente: Puteţi anula participarea la o conferinţă sau înregistrarea la eveniment în orice moment în termen de 30 de zile înainte de eveniment pentru o rambursare completă. Dacă aţi participat la acest eveniment şi ati fost nemultumit, vă vom rambursa, de asemenea. Dacă nu puteţi participa şi nu sunteti în măsură să ne anunţati în termen de 30 zile de la data evenimentului, vă puteţi schimba numele de pe înregistrarea dumneavoastră sau să transferaţi înregistrarea dumneavoastră la un eveniment diferit.

Pentru rapoarte de cercetare şi cărţi: Dacă nu sunteţi mulţumit de un produs de cercetare cumpărat, puteţi obţine o rambursare completă în 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv după data de cumpărare. Noi vă vom cere să trimiteţi înapoi orice rapoarte scrise sau sa distrugeţi copiile electronice şi să suportaţi cheltuielile directe de returnare.

Termenul de livrare a produselor / serviciilor este de 30 de zile calendaristice. Dacă produsul / serviciul nu poate fi livrat din cauze independente de ICN Tree acesta poate fi înlocuit cu un produs / serviciu de o calitate şi la un pret echivalente cu cele solicitate.

ICN Tree media îşi doreşte să ofere cele mai bune produse posibil şi servicii pentru clienţii noştri. Dacă, din orice motiv, sunteti nemultumiţi de cumpărare, apelaţi 0743057050 sau scrieţi la corina@4tree.ro şi vă vom rambursa, în conformitate cu politicile de rambursare specifice. Dacă livraţi un produs sau serviciu trebuie inclusă urmatoarea clauză:

Pentru listări Directory Premium: Aţi putea anula o listare în termen de 7 zile de la achiziţie pentru o rambursare completă. Din păcate, nu putem rambursa listările dacă acestea nu sunt anulate înainte de publicarea versiunii de imprimare din directorul de recrutare.

Pentru abonamente: Puteţi anula abonamentul pentru ICN Tree în orice moment. Noi vă vom rambursa suma calculată pentru perioada rămasă din termenul abonamentului (inclusiv pentru ultimul număr primit de dumneavoastră).

Pentru agenţii de publicitate, sponsori ai evenimentelor şi expozanti: Orice rambursare sau restituire a bunuri sunt reglementate de prevederile contractuale.

Pentru produse şi servicii ce nu sunt reglementate de această politică, vom încerca să oferim clienţilor noştri o rambursare completă în termen de 30 de zile de la data achiziţionării acestora, acolo unde este posibil.

Politica de confidentialitate

Acest site este deținut și administrat de 4 Tree. Ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor noștri în timp ce interacționează cu conținutul, produsele și serviciile de pe acest site („site-ul”). Această politică de confidențialitate se aplică numai site-ului Web. Nu se aplică și altor site-uri web la care ne referim. Deoarece colectăm anumite tipuri de informații despre utilizatorii noștri, vrem să înțelegeți ce informații colectăm despre dvs., cum îl colectăm, cum sunt folosite aceste informații și cum puteți controla dezvăluirea noastră. Sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a site-ului indică faptul că sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați site-ul Web.

 1. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PERSONALE ȘI DE CE

Prin utilizarea paginilor de pe acest site și a interacțiunii cu produsele și serviciile noastre, putem colecta date de la dvs. Uneori, datele pe care le colectăm se referă la dvs. sau vă identifică. Scopul nostru este întotdeauna să păstrați cele mai înalte niveluri de confidențialitate și securitate cu datele dvs. personale, respectând principiile Legii Comisiei pentru Comerț Comercial și regulamentele aferente, Regulamentul general privind protecția datelor și legile locale aplicabile în materie de confidențialitate. Vom încerca întotdeauna să vă oferim o atenție corespunzătoare cu privire la datele pe care le colectăm și la modul în care le vom folosi și vom procesa datele dvs. doar atunci când considerăm că este corect și legal să faceți acest lucru.

Vă colectăm informațiile personale când ne furnizați atunci când vă creați un cont, înregistrați complet un membru și cumpărați sau furnizați produse sau servicii pe site-ul nostru, abonați-vă la un buletin informativ, lista de e-mail, trimiteți feedback, introduceți un concurs, completați un studiu , sau trimiteți-ne o comunicare. Colectăm două tipuri de informații de la dvs.: informații care vă identifică personal (de exemplu, printr-un proces de înregistrare voluntară, înscrieri sau e-mailuri); și informații care nu vă identifică personal.

Informații care vă identifică personal

Colectăm informații personale de identificare atunci când alegeți să utilizați anumite alte caracteristici ale site-ului, inclusiv:

1) creează un cont de utilizator (de exemplu, când vă înregistrați pentru un cont, vi se va solicita să furnizați anumite informații de bază, cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, numele de utilizator, parola, numele companiei, ocupația, ). De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a răspunde întrebărilor dvs., pentru a interacționa direct cu dvs., oferindu-vă noi informații de conținut viitoare sau informații promoționale de la companiile noastre afiliate.

2) consimțământul de a primi e-mail – transmiterea informațiilor de către utilizatori către 4 Tree se face pe bază de voluntariat. Atunci când un utilizator face clic pe butonul „Trimitere” pe oricare dintre formularele noastre web (de exemplu, formularul de contact constant aflat în subsolul nostru, Formularele Ninja utilizate în pagina formularului de înregistrare a cursului, pagina formularului de solicitare a ofertei, pagina Contactați-ne) //4 Tree.ro, utilizatorii indică faptul că sunt conștienți de prevederile 4 Tree, Termenii și Regulile de Participare și de Politica de confidențialitate și acceptă de bunăvoie condițiile enunțate în acesta. Vă putem trimite o notificare privind modificările sau îmbunătățirile viitoare la serviciile noastre sau pentru a vă ajuta să rezolvați eventualele probleme cu care vă puteți confrunta. Puteți renunța oricând la primirea informațiilor promoționale viitoare.

3) comentarea articolelor și a altora;

4) informații de facturare și de comunicații (de exemplu, dacă achiziționați una dintre serviciile noastre, este posibil să fie necesar să ne furnizați informații de plată și de facturare, cum ar fi detaliile cărții dvs. de credit și adresa de facturare). 4 Tree va păstra o evidență a tranzacțiilor dvs. de facturare și a achizițiilor, precum și a oricăror comunicări și răspunsuri.

Când alegeți să utilizați aceste funcții suplimentare, vă solicităm să furnizați informațiile dvs. de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon etc. Nu colectăm automat aceste informații când vizitați site-ul nostru web. Folosim informațiile colectate pentru a furniza, menține și îmbunătăți serviciile noastre, pentru a dezvolta noi servicii. Informațiile de identificare personală sunt utilizate exclusiv pentru a vă adresa cererea dvs. specifică și nu sunt vândute terților sau cercetătorilor de piață.

Informații care nu vă identifică personal

Utilizăm informații care nu vă identifică personal într-o varietate de moduri, incluzând analizarea traficului pe site și îmbunătățirea serviciilor noastre. Informațiile non-personale pot include browserul Web pe care l-ați folosit pentru a vizita site-ul web, ora la care ați vizitat site-ul web, paginile Web pe care le-ați vizitat pe site și alte date anonime privind utilizarea site-ului. De exemplu, atunci când vizitați https://4 Tree.ro, trebuie să știți că folosim servicii terțe, cum ar fi Google Analytics, pentru a colecta informații standard despre jurnalul de internet și detalii despre modelele de comportament ale vizitatorilor. Facem acest lucru pentru a afla numărul de vizitatori ai diferitelor părți ale site-ului. Informațiile colectate includ identificatori unici, tipul și setările browserului, tipul și setările dispozitivului, sistemul de operare, informațiile despre rețeaua mobilă, inclusiv numele operatorului. Aceste informații sunt prelucrate numai într-un mod care nu identifică pe nimeni. Google Analytics nu face nici o încercare de a afla identitatea celor care vizitează site-ul nostru web. În plus, folosim CDN (Network Delivery Delivery Network) pentru a identifica Geolocarea vizitatorilor pe site-ul nostru. Utilizăm acest tip de informații pentru a număra numărul și tipul de vizitatori care vizitează site-ul nostru și pentru a ne îmbunătăți constant site-ul web.

Informațiile pe care le colectăm din alte surse

Din când în când, putem obține informații despre dvs. din surse terțe, cum ar fi baze de date publice, platforme sociale, furnizori de date terțe și partenerii noștri de marketing. Luăm măsuri pentru a ne asigura că astfel de terțe părți sunt autorizate din punct de vedere legal sau contractual să ne dezvăluie aceste informații.

Vom cere consimțământul dvs. înainte de a utiliza informațiile dvs. pentru un scop care nu este acoperit de această politică de confidențialitate.

 1. COOKIES

Cookie-urile sunt mici fragmente de informații stocate pe computer cu informații despre vizita pe site-ul nostru. Nici un alt site nu poate utiliza sau vizualiza cookie-urile setate de 4 Tree. Putem folosi cookie-uri pe site pentru a face ca experiența noastră de pe site să fie mai convenabilă pentru dvs. (cum ar fi salvarea preferințelor dvs. și pentru dvs.). Aceste module cookie nu conțin în mod obișnuit informații de identificare personală.

Am plasat automat gif-uri de un singur pixel, cunoscute și sub denumirea de „beaconuri web”, în fiecare e-mail trimis de utilizatorii noștri. Acestea sunt mici fișiere grafice care conțin identificatori unici care ne permit și utilizatorilor noștri să recunoască când abonații au deschis un e-mail sau au dat clic pe anumite linkuri. Aceste tehnologii înregistrează fiecare adresă de e-mail, adresa IP, data și ora asociate fiecărui utilizator deschis și faceți clic pentru o campanie. Utilizăm aceste date pentru a crea rapoarte pentru utilizatorii noștri despre modul în care a fost efectuată o campanie de e-mail și despre ce acțiuni au făcut abonații.

Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, de exemplu, puteți să vă înscrieți în salvarea numelui, a adresei de e-mail și a site-ului în cookie-uri. Acestea sunt pentru confortul dvs., astfel încât să nu trebuie să completați detaliile dvs. atunci când lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor dura un an. Dacă aveți un cont și vă conectați la acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă browserul acceptă module cookie. Acest modul cookie nu conține date personale și este eliminat când închideți browserul. Când vă conectați, vom seta, de asemenea, mai multe cookie-uri pentru a vă salva informațiile de conectare și opțiunile de afișare a ecranului. Cookie-urile de conectare durează două zile, iar cookie-urile pentru opțiuni de ecran durează un an. Dacă selectați „Remember Me”, datele dvs. de conectare vor persista timp de două săptămâni. Dacă vă deconectați de cont, cookie-urile de conectare vor fi eliminate.

Rețineți că agenții de publicitate care difuzează reclame pe site-ul nostru Web pot utiliza propriile module cookie care fac obiectul politicii de confidențialitate a agentului de publicitate și nu al acestuia.

Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-urile, dar dacă sunteți preocupat de stocarea și utilizarea cookie-urilor, puteți să le modificați opțiunea browserului pentru a le bloca în viitor. De asemenea, puteți șterge manual modulele cookie de pe unitatea hard disk prin browserul de internet.

Module cookie terță parte: În cursul difuzării anunțurilor pe acest site, agenții noștri de publicitate terță parte pot plasa sau recunoaște un „cookie” unic în browserul dvs.

 1. CUM UTILIZAM INFORMATIILE DUMNEAVOASTRA

4 Tree utilizează numai informațiile dvs. personale pentru scopurile inițiale pe care le-a dat. Informațiile dvs. personale nu vor fi vândute sau transferate în alt mod terților neafiliate fără aprobarea dvs. în momentul colectării. 4 Tree nu va dezvălui, utiliza, oferi sau vinde informații cu caracter personal unor terțe părți în orice scop, cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de lege.

Rețineți că informațiile de identificare personală sunt utilizate numai pentru a vă oferi o experiență online mai plăcută și mai convenabilă și pentru a ne ajuta să identificăm și / sau să furnizăm informații, produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs. Noi folosim informațiile dvs. de identificare personală pentru a vă susține și îmbunătăți utilizarea site-ului și a caracteristicilor acestuia, inclusiv, fără limitare: trimiteri prin poștă electronică, furnizarea de servicii pentru clienți, urmărirea invitațiilor prin e-mail pe care le trimiteți și sprijinirea în alt mod a utilizării site-ului, atunci când vă conectați la site-ul nostru, să efectuați un contract sau să luați măsuri legate de un contract, gestionați afacerile noastre juridice și operaționale (inclusiv gestionarea riscurilor legate de conținut și chestiuni de fraudă), în scopuri care sunt impuse de lege (de exemplu , răspunzând cererilor guvernului, unei instanțe judecătorești,

4 Tree vă poate folosi informațiile personale pentru publicitatea țintă spre dvs. pe baza unor lucruri precum regiunea, genul, interesele, obiectivele, obiceiurile etc.

Este posibil ca anumite terțe părți de încredere (cum ar fi Google Analytics) să poată urmări utilizarea, să analizeze date cum ar fi adresa sursă de la care provine o cerere de pagină, adresa dvs. IP sau numele domeniului, data și ora solicitării paginii, Website (dacă există) și alți parametri în URL. Acestea sunt colectate pentru a înțelege mai bine utilizarea site-ului nostru și pentru a spori performanța serviciilor pentru întreținerea și operarea site-ului Web și a anumitor caracteristici ale acestuia. Putem folosi terțe părți pentru a găzdui site-ul; utilizați diverse funcții disponibile pe site; Trimite emailuri; analiza datelor; furnizați rezultate de căutare și link-uri și ajutați la îndeplinirea comenzilor dvs.

4 Tree poate dezvălui informații de contact în cazuri speciale în care avem motive să credem că dezvăluirea acestor informații este necesară pentru identificarea, contactarea sau introducerea unei acțiuni în justiție împotriva unei persoane care poate încălca termenii și condițiile noastre de utilizare sau poate provoca vătămări sau interferențe cu drepturile, proprietatea, clienții noștri sau oricine ar putea fi afectat de astfel de activități.

Utilizăm informații neidentificate și agregate pentru a proiecta mai bine site-ul nostru și în scopuri comerciale și administrative. Putem, de asemenea, utiliza sau împărtăși cu terțe părți, în orice scop, date agregate care nu conțin informații de identificare personală.

 1. CUM VĂ PROTEJAM INFORMAȚIILE

Ne angajăm să protejăm informațiile pe care le primim de la dvs. Luăm măsuri de securitate adecvate pentru a vă proteja informațiile împotriva accesului neautorizat la alterarea, dezvăluirea sau distrugerea datelor neautorizate. Pentru a preveni accesul neautorizat, a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a informațiilor, menținem procedurile fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja și asigura informațiile și datele stocate în sistemul nostru. Deși niciun sistem informatic nu este complet sigur, credem că măsurile pe care le-am implementat reduc probabilitatea unor probleme de securitate la un nivel corespunzător tipului de date implicate.

 1. CINE ÎȚI VEDE DATELE

Nu împărtășim informații personale companiilor, organizațiilor și persoanelor din afara 4 Tree, cu excepția cazului în care se aplică una dintre următoarele situații:

Pentru a furniza serviciile noastre și pentru a publica site-ul nostru https://4 Tree.ro, folosim serviciul Cloud de servicii Web Chroot. Condițiile de utilizare a serviciului Web Chroot și Despre Cookie sunt disponibile la adresa https://www.chroot.ro/termeni-si-conditii și https://www.chroot.ro/despre-cookie. Nu am acordat nicio permisiune pentru ca ei să împărtășească pe site-ul nostru informații personale pe care le colectăm de la deținătorii de cont.

Google (G-Suite) este un alt furnizor de servicii pe care îl folosim pentru transferul de fișiere și Cloud Data Backup. Datele stocate sau arhivate sunt criptate și pot fi accesate numai prin cheia de autentificare multifactorială. Acest acces este acordat numai administratorilor 4 Tree. Serviciile G-Suite oferă criptare pentru datele transportate și în repaus cu criptare AES de cel puțin 128 biți.

De asemenea, vom dezvălui informații cu caracter personal următorilor destinatari: servicii de gestionare a abonamentelor care se află în Statele Unite ale Americii (4 Tree utilizează Contact permanent, de exemplu, vă putem solicita să furnizați anumite informații personale, cum ar fi numele dvs., datele de contact, , informații despre profil, pentru a vă înscrie pentru un cont gratuit sau plătit), servicii de securitate și prevenire a fraudei situate în România, consilierii noștri profesioniști (avocați, contabili, consilieri financiari etc.) care se află în România, , pentru a ne pune în aplicare sau apăra drepturile sau pentru a aborda riscurile financiare sau reputaționale, un deținător de drepturi în legătură cu o afirmație de încălcare a proprietății intelectuale sau orice altă încălcare.

 1. EMAILING

Utilizăm furnizori terți, cum ar fi Roundcube (webmail inclus în contul nostru de găzduire), pentru a ne trimite e-mailurile în rețeaua noastră. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate a Bluehost. E-mailurile trimise de 4 Tree vor fi în mod implicit criptate în transportul de către Roundcube. Nu garantăm că receptoarele de e-mailuri noastre au criptare activată sau disponibilă, prin urmare este responsabilitatea dvs. să asigurați criptarea la sfârșitul dvs. De asemenea, vom monitoriza orice e-mailuri trimise către noi, inclusiv fișierele atașate pentru viruși sau software rău intenționat. Rețineți că aveți responsabilitatea de a vă asigura că orice e-mail pe care îl trimiteți se află în limitele legii.

 1. PUBLICITAREA TERȚEI PĂRȚI 

Anunțurile care apar pe acest site pot fi livrate de către 4 Tree sau unul dintre partenerii noștri de publicitate web. Partenerii noștri de publicitate web pot seta cookie-uri. Acest lucru permite partenerilor de publicitate să vă recunoască computerul de fiecare dată când vă trimit un anunț. În acest fel, aceștia pot compila informații despre locul în care dvs., sau alții care folosesc computerul dvs., le-ați văzut anunțurile și ați determinat care sunt reclamele pe care le faceți clic. Aceste informații permit unui partener publicitar să difuzeze anunțuri direcționate pe care le consideră cele mai interesante. 4 Tree nu are acces sau control asupra modulelor cookie care pot fi plasate de serverele de publicitate ale partenerilor de anunțuri terțe părți.

Această declarație de confidențialitate acoperă utilizarea cookie-urilor de către 4 Tree și nu acoperă utilizarea cookie-urilor de către oricare dintre agenții săi de publicitate.

 1. ALEGEREA EMAIL / OPT-OUT

Furnizarea serviciilor 4 Tree poate atrage după sine utilizarea datelor dvs. personale, cu consimțământul dvs. expres, pentru a vă pune la dispoziție publicitate personalizată referitoare la produsele și serviciile noastre. Dacă un utilizator care primește un e-mail de pe site și ar prefera să nu primească astfel de comunicări în viitor, [el sau ea] poate face acest lucru urmând instrucțiunile din e-mail. În plus, puteți trimite un e-mail la grow@4 Tree.ro. Vom face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a implementa cu promptitudine solicitările dvs. de abrogare, dar puteți primi în continuare comunicări de la noi timp de până la zece zile lucrătoare pe măsură ce procesăm solicitarea dvs.

 1. CONFIDENȚIALITATEA COPILULUI

4 Tree nu este destinat copiilor sub vârsta de treisprezece ani și nu colectăm cu bună știință informații personale de la ei. Dacă un părinte sau tutore al unui copil sub vârsta de treisprezece ani are motive să creadă că a divulgat informații personale, vă rugăm să ne contactați la grow@4 Tree.ro și vom elimina aceste informații din evidența noastră.

 1. LINII EXTERNE

Site-ul nostru poate lega sau conține link-uri către alte site-uri web ale unor terțe părți pe care nu le deținem și nu le controlam. Rețineți că, odată ce părăsiți site-ul nostru printr-o legătură externă, sunteți supus politicii de confidențialitate a noului site web. Site-urile asociate au politici de confidențialitate separate și independente și condiții de utilizare pe care vă recomandăm să le citiți cu atenție. Noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru politicile de confidențialitate, conținutul, publicitatea sau orice alte materiale disponibile pe o legătură terță parte. Când vizitați sau cumpărați prin intermediul acestor site-uri terțe părți, vi se poate solicita să furnizați informații personale, cum ar fi numele dvs., adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și informațiile privind cardul de credit / debit. Rețineți că în astfel de cazuri,

4 Tree nu va furniza niciunul dintre informațiile dvs. personale unor terțe părți fără consimțământul dumneavoastră.

 1. MEDIA SOCIALĂ

Site-ul web 4 Tree include funcții de social media (cum ar fi butoanele sociale și / sau pluginuri sociale care vă permit să vă conectați în mai multe moduri cu rețeaua socială). Aceste funcții pot să vă colecteze adresa IP și pagina pe care o vizitați pe site-ul nostru și să setați un modul cookie pentru a permite funcția să funcționeze corect. Interacțiunile dvs. cu aceste funcții sunt reglementate de politica de confidențialitate a companiei care furnizează această funcție. De exemplu, dacă ne trimiteți un mesaj privat sau direct prin intermediul rețelelor sociale, mesajul va fi stocat pe Facebook în conformitate cu principiile lor de confidențialitate sau cu LinkedIn în conformitate cu politica lor de confidențialitate.

 1. DECLARAȚIE DE SECURITATE

Luăm măsuri de precauție pentru a vă proteja informațiile și confidențialitatea. Când trimiteți informații prin intermediul formularului disponibil pe site-ul nostru, informațiile dvs. sunt protejate atât online, cât și offline. Numai angajații care au nevoie de informații pentru a efectua o anumită activitate (de exemplu, facturarea sau serviciul clienți) au acces la informații personale de identificare. Computerele / serverele în care stocăm informațiile de identificare personală sunt păstrate într-un mediu sigur, monitorizat cu un acces strict controlat. Utilizăm un serviciu terță parte pentru a ajuta la menținerea securității și performanței site-ului nostru. Cu toate acestea, nici o transmisie de date prin Internet nu poate fi garantată ca fiind complet confidențială. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului și, prin urmare, a Politicii de confidențialitate, sunteți de acord că nici o transmisie de date prin Internet nu este complet sigură. Prin urmare, nu putem garanta că orice informații pe care ni le trimiteți nu vor fi pierdute, utilizate ilegal sau modificate în mod fraudulos și nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea informațiilor furnizate de dvs. sau de orice terță parte.

 1. CUM VĂ PROTEJAM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Păstrăm informațiile dvs. personale pentru a vă furniza servicii și dacă este necesar altfel pentru a ne conforma obligațiilor legale, pentru a rezolva disputele și pentru a ne pune în aplicare acordurile. Vom păstra informațiile dvs. personale timp de cel mult șapte ani de la ultima (i) dată la care vă încheiați utilizarea Serviciilor sau (ii) 25 mai 2018, cu excepția cazului în care legea sau regulamentul prevăd altfel informațiile dvs. personale pentru mai mult timp.

Dacă lăsați un comentariu, comentariul și metadatele acestuia sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Acest lucru este astfel încât să putem recunoaște și aproba automat orice comentarii ulterioare în loc să le ținem într-o coadă de moderare. Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru (dacă există), stocăm, de asemenea, informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale în orice moment (cu excepția faptului că nu își pot schimba numele de utilizator).

 1. DREPTURI PENTRU DATELE DVS.

În cazul în care Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor 2016/679 sau GDPR se aplică, în anumite circumstanțe și sub rezerva acordurilor de prelucrare a datelor, aveți drepturi în legătură cu informațiile personale pe care le deținem.

Aveți următoarele drepturi de protecție a datelor: pentru a accesa, corecta, actualiza sau solicita ștergerea informațiilor dvs. personale. 4 Tree ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele pe care le colectăm sunt fiabile pentru utilizarea dorită, exacte, complete și actualizate. Ne puteți contacta direct în orice moment cu privire la accesarea, corectarea, actualizarea sau ștergerea informațiilor personale prin trimiterea unui e-mail la grow@4 Tree.ro. Rețineți că nu vă ștergem toate informațiile când v-ați solicitat din cauza obligațiilor legale, cum ar fi păstrarea tranzacțiilor financiare cu dvs.

Răspundem tuturor cererilor pe care le primim de la persoane care doresc să își exercite drepturile de protecție a datelor în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Vă putem cere să vă verificați identitatea pentru a ne ajuta să răspundem în mod eficient la cererea dvs.

 1. NOTIFICAREA MODIFICĂRILOR

4 Tree își rezervă dreptul de a modifica din timp în timp această politică de confidențialitate, la discreția sa. Dacă într-un anumit moment în viitor există modificări ale politicii noastre de confidențialitate, le vom posta pe site-ul nostru, deoarece ne place cititorii noștri să fie întotdeauna informați cu privire la datele personale pe care le colectăm, la modul în care le folosim și la drepturile pe care le au.

Dacă aveți întrebări sau sugestii referitoare la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la: grow@4 Tree.ro.