Prin accesarea „ICN Tree” – www.4Tree.ro , site-ul, sunteţi de acord să respectaţi Condiţiile de utilizare prevăzute mai jos.

Acceptarea Condiţiilor de utilizare.

Site-ul este furnizat de ICN Tree, în conformitate cu aceste Condiții de utilizare. Deşi porţiuni ale site-ului pot fi vizualizate prin simpla vizitare a site-ului, cu scopul de a accesa forumuri şi / sau de a primi servicii suplimentare de la ICN Tree trebuie să vă înregistraţi ca membru al site-ului web. Prin vizitarea site-ului web şi / sau prin înregistrarea ca membru al site-ului web, se indică acordul dumneavoastră de a respecta aceste Condiţii de utilizare, care vor putea fi modificate la anumite intervale de timp. Aceste Condiţii de utilizare guvernează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului şi a tuturor serviciilor furnizate în legătură cu site-ul. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste Condiţii de utilizare, vă rugăm să nu va înregistraţi sau să intraţi pe site.

Modificări ale Condiţiilor de utilizare.

 ICN Tree poate modifica aceste Condiţii de utilizare la anumite intervale de timp la discreţia sa. De fiecare dată când vă conectaţi la acest site, se va considera că aţi acceptat astfel de modificări. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste modificări, vă rugăm să dispuneţi imediat încetarea înregistrării pe site prin notificarea ICN Tree asupra refuzului dumneavoastră de a accepta modificările şi prin întreruperea utilizării de către dumneavoastra a site-ului. Continuarea utilizării site-ului va însemna acceptarea de către dumneavoastra cu privire la orice schimbare.

Informaţii despre înregistrare / Acord de confidenţialitate.

 Când vă înregistraţi pe site, vi se va cere să furnizaţi anumite informaţii. Aceste informaţii vor fi păstrate în strictă confidenţialitate de către ICN Tree, în conformitate cu Acordul de confidenţialitate, accesibil la http://www.4Tree.ro/about/privacy.asp.

Rezilierea.

ICN Tree îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta imediat şi fără notificare înregistrarea dumneavoastră sau posibilitatea de a accesa site-ul sau orice alte servicii furnizate de ICN Tree la orice încălcare de către dumneavoastră a Condiţiilor de utilizare, inclusiv furnizarea de informaţii false sau înşelătoare. ICN Tree poate modifica sau întrerupe site-ul, cu sau fără notificarea dumneavoastră şi fără nici o responsabilitate faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte.

Conţinutul mesajelor.

ICN Tree nu verifică conţinutul mesajelor postate pe forumurile sale. Sunteţi singurul responsabil pentru conţinutul mesajelor dumneavoastră, precum şi pentru consecinţele cu privire la orice astfel de mesaje. ICN Tree îşi rezervă dreptul de a termina înregistrarea dumneavoastră în cazul în care constată şi stabileşte, la discreţia sa, că aţi încălcat oricare din următoarele reguli.

Sunteţi de acord să nu utilizaţi site-ul pentru a trimite sau posta în forumuri sau în orice alt loc pe site orice mesaj sau material (a) ilegal, hărţuitor, defăimător, abuziv, ameninţător, dăunător, vulgar, obscen, profanator, sexual, rasist, inexact, sau alte materiale de acest gen, sau (b) să încurajaţi un comportament care ar constitui un delict penal, ar da naştere la răspunderi civile sau ar viola legislaţia română sau internaţională, sau aceste Condiţii de utilizare. ICN Tree îşi rezervă dreptul de a şterge orice astfel de material de pe site.

Sunteţi de acord să nu postaţi sau să folositi site-ul pentru a distribui sau transmite orice materiale ilegale de orice fel, inclusiv, dar nu limitat la, materiale ilegale sub formă de text, grafică, video, programe sau audio. Postarea de materiale sau participarea la orice forum cu intenţia de a comite orice activitate ilegală este strict interzisă.

Recunoaşteţi că (a) ICN Tree permite accesul la materiale care sunt protejate de drepturi de autor, mărci şi alte drepturi de proprietate intelectuală („Drepturi”), (b) aceste Drepturi sunt valide şi protejate în toata mass-media şi tehnologia existentă, acum sau mai târziu dezvoltată, (c) cu excepţia cazului in care în mod explicit se prevede altfel, Condiţiile de utilizare şi drepturile de autor, mărcile şi alte legi guvernează utilizarea unor astfel de materiale. Nu puteţi posta pe site, copia, reproduce, retransmite, distribui, publica, exploata comercial sau transfera în alt mod nici un material supus Drepturilor. Sarcina de a stabili că orice informaţii, software, imagini sau orice alt material de pe site nu sunt protejate de Drepturi vă revine dumneavoastră. Sunteţi de acord că ICN Tree poate obţine Dreptul de a utiliza orice materiale postate, aşa cum este descris mai sus, şi că nu veţi dobândi nici unul dintre aceste drepturi prin descărcarea de astfel de materiale.

Prin transmiterea de informaţii care cuprind numele de membru, în orice zonă publică a site-ului, inclusiv message boards şi forumuri, îi acordaţi ICN Tree şi filialelor sale dreptul exclusiv şi licenţa perpetuă, irevocabilă de a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate, distribui, comunica public, interpreta şi afişa materialele (în tot sau în parte) în întreaga lume şi / sau de a incorpora în alte lucrări în orice formă, mass-media, sau de tehnologie acum cunoscută sau mai târziu dezvoltată, pentru întreaga durată de orice Drepturi care pot exista în astfel de materiale. Se garantează, de asemenea, că deţinătorul de orice Drepturi a renunţat în totalitate şi în mod eficient la acestea şi în mod valabil şi irevocabil vă acordă dreptul de a gartanta licenţa de mai sus. Puteţi, de asemenea, permite oricărui abonat să acceseze, afişeze, vizualizeze, stocheze şi reproduce pentru uz personal (dar nu să re-publice), un astfel de material. Sub rezerva celor de mai sus, proprietarul unor astfel de materiale introduse pe site îşi păstrează orice şi toate Drepturile care pot exista în astfel de materiale.

Restricţii de utilizare.

Site-ul este deţinut şi operat de ICN Tree împreună cu alte persoane, în conformitate cu anumite prevederi contractuale. Nu aveţi dreptul să copiaţi, reproduceţi, republicaţi, descărcaţi, publicaţi, transmiteţi sau distribuiţi materiale de pe site în orice mod, fără acordul nostru prealabil scris, cu excepţia descărcării unei copii a acestui material pe un singur calculator pentru uz personal, non-comercial, cu condiţia să păstraţi intacte, fără a schimba, toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate. Modificarea materialelor sau utilizarea acestora cu orice alt scop este o violare a drepturilor noastre de autor şi a altor drepturi de proprietate, şi este strict interzisă. Recunoaşteţi că nu veţi obţine nici un drept de proprietate prin utilizarea site-ului. Logo-urile „ICN Tree” sunt mărci inregistrate şi / sau mărcile de servicii ale ICN Tree. Toate celelalte mărci comerciale, mărci de serviciu şi logo-uri folosite pe site sunt mărci înregistrate, mărci de serviciu, sau logo-uri ale proprietarilor respectivi.

Servicii de la terţi.

Puteţi comanda servicii sau produse prin intermediul site-ului web de la alte persoane care nu sunt afiliate cu ICN Tree ( „Vânzător”). Toate problemele referitoare la produsele şi serviciile dorite de la Vânzător, inclusiv, dar nu limitat la, condiţiile de achiziţie, termene de plată, garanţii, întreţinere şi livrare, există doar între dumneavoastră şi Vânzător. ICN Tree nu oferă nici un fel de garanţii sau prezentări cu privire la orice bunuri sau servicii furnizate de către Vânzători. ICN Tree nu va lua în considerare şi nici nu va fi parte la astfel de tranzacţii, indiferent dacă ICN Tree se presupune a fi primit o formă de venituri sau alte remuneraţii în legătură cu tranzacţia sau nu va fi răspunzător pentru orice costuri sau daune care rezultă, direct sau indirect, din implicarea dumneavoastra sau a oricărei alte persoane în tranzacţia respectivă.

ICN Tree poate include icoane de direcţionare speciale care pot fi localizate în cadrul site-ului, a căror activare vă va permite să accesaţi şi să aflaţi mai multe despre ICN Tree şi alte servicii oferite de acesta sau de către afiliaţii săi. Când accesaţi oricare din serviciile menţionate drepturile dumneavoastră vor fi reglementate de acordurile şi politicile referitoare la utilizarea acestor servicii.

Înregistrarea şi parola.

Sunteţi direct responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor de utilizator şi a parolei. Sunteţi responsabil pentru toate înregistrările dumneavoastră, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de către dumneavoastră. Sunteţi de acord ca ICN Tree să fie imediat notificat cu privire la orice înregistrare neautorizată sau utilizare a parolei.

Exonerarea de răspundere.

Sunteţi îm mod expres de acord că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Site-ul este disponibil „aşa cum este” şi „aşa cum este disponibil” . ICN Tree denunţă orice garanţie de orice fel, explicită sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanţie de comercializare, prelucrare cu un anumit scop sau neîncălcare.

ICN Tree nu oferă nici o garanţie că site-ul va îndeplini cerinţele dumneavoastră sau că site-ul va fi neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori; ICN Tree nu oferă nici o garanţie referitoare la rezultatele care pot fi obţinute prin utilizarea site-ului. ICN Tree nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună directă, subsecventă sau accidentală ce poate rezulta din indisponibilitatea sau defectarea site-ului.

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că orice material şi / sau date descărcate sau altfel obţinute prin utilizarea site-ului sunt folosite pe propria răspundere şi risc şi sunteţi singurul responsabil de eventuale prejudicii cauzate computerului dumneavoastră sau de pierderea de materiale şi/sau informaţii.

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că ICN Tree nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al informaţiilor obţinute prin intermediul site-ului. ICN Tree nu este responsabil pentru nici o eroare sau omisiune sau pentru rezultatele obţinute din utilizarea acestor informaţii. Informaţia este furnizată cu mentiunea că nici ICN Tree, nici vreunul dintre membri săi, în timpul participării lor la website, nu oferă consultanţă legală sau alte servicii. ICN Tree vă încurajează să apelaţi la consultanţă de specialitate pentru orice situaţie sau problemă aţi avea.

ICN Tree nu va fi responsabil pentru nici o pierdere sau daună cauzate, sau presupuse a fi cauzate, direct sau indirect, de informaţiile sau ideile sugerate sau indicate pe acest site. Participarea dumneavoastră pe acest site este numai responsabilitatea dumneavoastră. Nici o informaţie sau sfat, fie verbale sau scrise, obţinute de dumneavoastră de la ICN Tree sau de pe site, nu creează nici o garanţie.

ICN Tree nu acordă nici o garanţie privind bunurile sau serviciile achiziţionate sau obţinute de pe site sau orice alte tranzacţii efectuate prin intermediul site-ului.

ICN Tree nu este responsabil pentru conţinutul paginilor de Internet sau paginilor altor site-uri din lume înafara acestui website. Ca o facilitate pentru membrii noştri, putem oferi link-uri la resurse care sunt dincolo de aria noastră de control. Nu facem declaraţii cu privire la calitatea, caracterul adecvat, funcţionalitatea sau legalitatea altor site-uri al caror link vi-l oferim, iar dumneavoastră renunţati la orice pretenţie referitoare la astfel de site-uri.

Despăgubire.

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să susţineţi ICN Tree, şi filialele sale, afiliaţii, ofiţerii, agenţii, co-branderii sau alţi parteneri, şi angajaţii săi, pentru orice pretenţie sau cerere, inclusiv onorarii pentru avocaţi, făcute de orice terţă parte din cauza materialelor sau care decurg din materialele postate de dumneavoastra pe site, utilizarea de către dumneavoastra a site-ului, încălcarea de către dumneavoastră a Condiţiilor de utilizare, sau de încălcarea de către dumneavoastra a oricror alte drepturi.

Limitarea răspunderii.

ICN Tree nu va fi responsabil pentru daunele indirecte, accidentale, speciale, cauzate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul sau pentru costul procurării de bunuri şi servicii sau pentru mesajele primite sau tranzacţiile iniţiate prin intermediul site-ului sau rezultând din accesul neautorizat la modificarea sau transmiterea datelor dumneavoastră, inclusiv, dar nu limitat la, daune pentru pierderi de profit, folosinţă, date sau alte intangibile, chiar dacă ICN Tree a fost avertizat asupra posibilităţii existenţei unor astfel de daune. Singura rezolvare pentru nemultţmirea în legătură cu acest site şi / sau conţinutul său este oprirea utilizării acestuia.

Excluderi şi limitări.

Unele jurisdicţii nu permit excluderea anumitor garanţii sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru daune accidentale sau tangenţiale. Ca urmare, unele din prevederile de mai sus din secţiunile 9 şi 11 pot să nu se applice în cazul dumneavoastră.

Informaţii generale.

Aceste Condiții de utilizare constituie acordul complet dintre dumneavoastră şi ICN Tree şi guvernează utilizarea de către dumneavoastra a site-ului, înlocuind orice acorduri anterioare între dumneavoastra şi ICN Tree. Condiţiile de utilizare şi relaţia dintre dumneavoastră şi ICN Tree vor fi guvernate de legile din România. Dumneavoastră şi ICN Tree sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei instanţelor de judecată localizate în Bucureşti, România. Imposibilitatea ICN Tree de a exercita sau de a pune în aplicare orice drept sau prevedere a Condiţiilor de utilizare nu va constitui o renunţare la acest drept sau prevedere. În cazul în care orice prevedere a Condiţiilor de utilizare este găsită de către un tribunal de jurisdicţie competentă invalidă, părţile sunt de acord ca instanţa să o ia în considerare, aşa cum se reflectă în prevedere, iar celelalte prevederi ale Condiţiilor de utilizare a serviciilor rămân în vigoare şi valabile. Orice clauze contrare dispoziţiilor legale vor fi considerate nule.

Politica de rambursare.

Pentru locurile de munca afişate: Puteţi anula postarea unui job în termen de trei zile lucrătoare după postare. Regretăm că nu putem rambursa costul postărilor după acest interval de timp.

Pentru conferinţe şi evenimente: Puteţi anula participarea la o conferinţă sau înregistrarea la eveniment în orice moment în termen de 30 de zile înainte de eveniment pentru o rambursare completă. Dacă aţi participat la acest eveniment şi ati fost nemultumit, vă vom rambursa, de asemenea. Dacă nu puteţi participa şi nu sunteti în măsură să ne anunţati în termen de 30 zile de la data evenimentului, vă puteţi schimba numele de pe înregistrarea dumneavoastră sau să transferaţi înregistrarea dumneavoastră la un eveniment diferit.

Pentru rapoarte de cercetare şi cărţi: Dacă nu sunteţi mulţumit de un produs de cercetare cumpărat, puteţi obţine o rambursare completă în 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv după data de cumpărare. Noi vă vom cere să trimiteţi înapoi orice rapoarte scrise sau sa distrugeţi copiile electronice şi să suportaţi cheltuielile directe de returnare.

Termenul de livrare a produselor / serviciilor este de 30 de zile calendaristice. Dacă produsul / serviciul nu poate fi livrat din cauze independente de ICN Tree acesta poate fi înlocuit cu un produs / serviciu de o calitate şi la un pret echivalente cu cele solicitate.

ICN Tree media îşi doreşte să ofere cele mai bune produse posibil şi servicii pentru clienţii noştri. Dacă, din orice motiv, sunteti nemultumiţi de cumpărare, apelaţi 0743057050 sau scrieţi la corina@4tree.ro şi vă vom rambursa, în conformitate cu politicile de rambursare specifice. Dacă livraţi un produs sau serviciu trebuie inclusă urmatoarea clauză:

Pentru listări Directory Premium: Aţi putea anula o listare în termen de 7 zile de la achiziţie pentru o rambursare completă. Din păcate, nu putem rambursa listările dacă acestea nu sunt anulate înainte de publicarea versiunii de imprimare din directorul de recrutare.

Pentru abonamente: Puteţi anula abonamentul pentru ICN Tree în orice moment. Noi vă vom rambursa suma calculată pentru perioada rămasă din termenul abonamentului (inclusiv pentru ultimul număr primit de dumneavoastră).

Pentru agenţii de publicitate, sponsori ai evenimentelor şi expozanti: Orice rambursare sau restituire a bunuri sunt reglementate de prevederile contractuale.

Pentru produse şi servicii ce nu sunt reglementate de această politică, vom încerca să oferim clienţilor noştri o rambursare completă în termen de 30 de zile de la data achiziţionării acestora, acolo unde este posibil.